Projelerimiz

 Gerçek ibadet yeri olan, yardımlaşma , dayanışma(salatgah) ve her konuda halkı bilinçlendir