İlk Projelerimiz

İlk Projelerimiz

Proje Detayı

 Gerçek ibadet yeri olan, yardımlaşma , dayanışma(salatgah) ve her konuda halkı bilinçlendirme yeri olmalıdır. Cem Evleri; Alevilerin sadece ritüellerinin uyguladığı mekanlar değil , Peygamber dönemi Mescitleri gibi , çok amaçlı faaliyetlerin oluğu gerçek ibadethaneler  olmalıdır. Bunların gerçekleşmesi için , aşağıda ki kararlar ve bunlara benzer kararlar uygulanarak , her açıda , Sarıyer İmam Hüseyin Cem Evi , Diğer Cem Evlerine örnek bir cem ve kültür evi olması sağlanacaktır . bu kapsamda halkımızla birlikte hareket ederek; bir çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeyi planlamaktayız bu projelerimiz için yapılacak alan araştırmaları; 
-    Cemevine gelen canlarımızın gönüllülük ilkesiyle  hizmet almalarını ve  gerektiğinde hizmet vermelerini sağlayacak nitelikli  bilgilendirme ve uygun veri tabanı sistemi oluşturmak
-    Bölgemizde bulunan tüm demokratik sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere, yöre köy derneklerine yönelik birer alan araştırması yaparak, onların halka verecekleri hizmetleri konusunda kurum olarak çok amaçlı salonumuzu tahsis etmek etkinliklerine katkı sunma 
-    Sarıyer’in mahalli ve idari kurumlarını yapacağımız  ziyaretlerimizde sadece Cemevi konusunda düşünce ve önerileri değil tüm halkımıza ayırımsız hizmet konusunda desteği  istişare etmek  
-    Oluşturulacak gönüllü üyelik sistemi ile kurumun örgütlülük yapısını güçlendirmek
-    Kitle iletişim araçları kullanılarak etkinlik ve duyuruların yapılmasını sağlamak
-    Yönetim kurulu olarak oluşturulan gençlik ve kadın kollarında görevli canlarımızın sayısını artırarak sosyal ve kültürel çalışmalara katılımı sağlamak
-    İlçemizin Halk eğitim merkezi ile işbirliği yaparak sosyal ve kültürel kurslar açmak
-    Bursa  ihtiyacı olan üniversiteli çocuklarımıza iş adamlarımızın  katkısıyla katkı  maddi kaynak sağlamak 
-    Cemevimizin hizmet birimlerinin yeniden düzenlemesini sağlayarak hizmet kalitesini artırmak
-    Teknolojik çözümlerden yararlanarak başta web sayfasının tasarım ve yazılımın güncellenmesi ve gönüllü üyelik sisteminin alt yapısını oluşturmak,sosyal medya yönetimini aktif kullanmak etkinliklere katılım sağlamak 
-    Tüm birimlerimizde görevli personele hizmet içi eğitim verilerek daha modern ve sağlıklı hizmet vermek

 - Konferans Salonumuzda çeşitli konularda panel konferans dinleti eğitici öğretici etkinlikler yapmak

-  Kurumumuz için önemli olan Yardımlaşma ve Dayanışam sosyal sorumluluk projesini  hayata geçirerek;İhtiyaç fazlası giyim,kullanılacak her tür eşyayı temin ederek  ihtiyaç sahiplerine kurumumuz aracığıyla  ulaştırmak   bu projede temel hedefimiz inancımızda yeri olan Salatgah(Yardımlaşma ve Dayanışma)  faaliyetini hayata geçirmektir. 

-Ceme ve Kültürevimizin bina içine ve dışına  inancımızın sembolleri olan  tarihsel kişilikleri ve inanç önderlerimizin resim ve  özlü sözlerini yapıya uygun şekilde uygulamak.

- Kütüphanemizde  Alevilik ve diğer konularda kitapları halkımızın okumasına sunmak 

-  Cemevi Yemekhanemize gelen tüm misafirlerimize ayırımsız  yemek vermek 

-  Hakka Yürüyen canlarımızın  cenaze hizmetlerini yerine getirmek 

- inacımızda yeri olan "Ticari Ahlak Kültürü "olan Ahiliği uygulayarak esnafımızla,sanatkarlarımızla alışveriş yapmak ve bu konuda teşvikte bulunmak aynı zamanda web sitemiz üzerinde bu platformu oluşturarak bir iletişim ağı kurmak

- Cemevimizde her perşembe canlarımızla Cem olmak ; inancımızın ilkelerini,kurallarını öğrenmek ve uygulamak

Proje Görüntüleri