Alevi Gençliğinin Sorunları ve Talepleri

Alevi Gençliğinin Sorunları ve Talepleri

Alevi Gençliğinin Sorunları ve Talepleri

18 KASIM 2018 PAZAR GÜNÜ, SARIYER İMAM HÜSEYİN CEM EVİNDE TOPLANAN 15 ALEVİ KURUMU(CEM EVLERİ) GENÇLİK KOLU YÖNETİCİLERİNİN, ALEVİ GENÇLİĞİNİN SORUNLARI  VE TALEPLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI:
1-Alevi Kurumları, Alevi Gençliğine; Aleviliğin, yolunu, inancını, felsefesini ve kültürünü öğretmeli, eğitmeli ve uygulatmalıdır.
2-Alevi Kurumları; Alevi gençliğinin, görüş, düşünce, önerilerini, sorunlarını ve taleplerini almalı ve uygulamaya çalışmalıdır. 
3-Alevi Kurumları; Cem evlerinde, sosyal, kültürel ve inançsal faaliyetler yapmalı, panel, konferans, dinleti gibi eğitici ve öğretici etkinlikler yapmalı ve gençliğin katılımını sağlamalıdır. Cem evlerinde kütüphaneler olmalı ve gençliğin kitap okumasını, bilinçlenmesini özendirmelidir. Gençlere, kültürel ve inançsal geziler düzenlemelidir. Böylece gençler arasında kaynaşma da sağlanır.
4-Alevi Kurumları; Gençliğine güvenmeli, gençliğin yanında olmalı, sık sık gençlikle toplantılar yapmalı, maddi, manevi sorunları ile ilgilenmeli, gençlikle diyalog halinde olmalı ve gençliğe önem vermelidir.
5-Alevi Kurumları; Gençlikten de yönetim kurullarına üye almalı, onlara sorumluluk vermeli ve gençleri yönetime hazırlamalıdır. Çeşitli projelerde ve komisyonlarda gençlere yer vermelidir. Gelecekte bu gençler, o kurumların yönetim kurumlarına gelmesini sağlamalıdır. 
6-Alevi Kurumları; Yönetim kurullarına, bir bölgeden, bir şehirden değil, tüm şehirlerden ve yöreden eşit şekilde yönetici seçmeli ve hemşericilik yapmamalıdır. En az üçte bir oranda kadınlardan da yönetici seçmelidir.
7-Alevi Kurumları; Cem evlerinde, eğitici, öğretici ve meslek edici kurslar açmalı ve gençlere iş imkanı sağlayarak, gençlere iş bulmalıdır.  Ayrıca; Okuyan ve ihtiyaçlı gençlere burs vermeli, maddi, manevi  gençleri desteklemelidir.
8-Alevi Kurumları; Gençliği kötü alışkanlık edinmemeleri için eğitmeli, gençliği Cem evlerine daha fazla çekmek ve her konuda eğitmek için, gerekli çalışmaları yapmalıdır. Cem evinin çevresinde bulunan mahallelerden gençlik temsilcileri oluşturmalı ve irtibat kurmalı, Etkinliklerini mahalle temsilcileri vasıtası ile sözlü ve yazılı olarak duyurmalı ve gençliği cem evlerine çekmelidir.
9-Alevi Kurumlarında; Gençlere Aleviliği anlatırken, mitolojik masalları anlatmamalı, akla, mantığa ve bilime uygun olanları anlatmalı, öğretmelidir. Cem evlerinde ki dedeler genelde ilk okul mezunu ve eğitimli değildirler. Kendilerinde  yetiştirmemişlerdir. Gençlerin çoğu da eğitimli ve üniversite mezunu olduğu için, mevcut dedelerin çoğu, gençlere yeterli ve doğru bilgi veremiyorlar. Bu nedenle de gençler ceme rağbet etmiyorlar. Ancak, eğitimli genç dedeler yetişmeli ve dedelik yapmalıdırlar ki gençleri eğitebilsinler.  
10-Alevi Kurumları gençliği, kendi içinde ve diğer cem evleri gençliği ile guruplaşma yapmamalı, huzur ve hoş görü ortamı içinde çalışmalarını sürdürmelidir. Bölgedeki birkaç Alevi Kurumlarını gençleri, kendi aralarında bir araya gelmeli, ortak etkinlikler ve çalışmalar yapmalıdır. Aralarında bölge temsilcileri seçmeli ve diğer bölge temsilcileri ile belli zamanlarda toplantılar yaparak ortak kararlar almalı ve uygulamalıdırlar. Aralarında whatsap gurubu oluşturarak haberleşmelidir. Böylece koordineli bir çalışma, iyi bir örgütleme ve birliktelik sağlamış olurlar. Cem evlerinin etkinliklerinden de haberleri olur.
11-Alevi gençleri için, içinde bulunduğu Alevi kurumunun ve bağlı olduğu vakfın, derneğin adının bir önemi yoktur. Tüm gençliğin sorunları ve talepleri ortaktır. Bu nedenle gençlik, kurumlar arasında ayrımcılık yapmak istemiyor ve mümkünse bütün Alevi Kurumlarının tek çatı altında toplanmasını istiyorlar. Çünkü kurumlar arasında var olan sorunlarla gençlik ilgilenmiyor. Tüm Alevi kurumları gençliği, birlik beraberlik içinde olmak istiyorlar.
12- Alevi Kurumlarında ve cem evlerinde siyaset ve siyasi faaliyetler yapılmamalı, siyaseti ve Aleviliği karıştırmamalıdır. Siyaseti gidip partilerinde ve siyasi örgütlerinde yapmalı, siyaseti cem evine sokmamalıdırlar. Çünkü cem evleri, siyaset üstü kurumlardır. Cem evlerindeki amaç; Gençlere, Aleviliğin kural ve şartlarını öğretip uygulatınca, ahlaklı, adaletli, merhametli, iyilik sever, hayır sever, hoşgörülü, sevgi dolu ve eline, diline, beline sahip olan, kul hakkı yemeyen ve hakkını da yedirmeyen topluma yararlı birer birey yetiştirmektir. Cem evleri bu değerleri gençlere sağlamak için çalışmalar yapmalıdırlar. Çünkü, Cem evlerinin misyonu bunlar olmalıdır.
13- Alevi Kurumları ve cem evleri; Alevi Uluların resimlerini ve felsefemizi tanıtan özlü sözlerini, levhalara yazdırıp, bina içine ve dışına asmalı, gençler ve cem evine gelenler bunları okumalı ve felsefemizi tanımalı ve tanıtmalıdırlar. 
14- Alevi Kurumları ve Cem evleri, birer salatgah olmalıdır. Yani yardımlaşma ve dayanışma mekanları olmalıdır. Bunun için, İhtiyaç fazlası ürünleri toplayıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtmalıdır. Gerçek ibadetin biri de budur. Çünkü gerçek ibadet; iş ve değer üreterek, insanlara, canlılara ve doğaya faydalı olmak, hizmet etmek, iyilik etmek, yadım etmektir. Cem evleri bunları sağlaması gerekmektedir. Cem evlerinin vizyonu bu olmalıdır. Aksi halde, sadece ritüellerin uygulandığı mekanlar olur.
15-Alevi Kurumları; web sayfası, Whatsap, Facebook,  İnstagram gibi sosyal medya iletişim araçlarını iyi kullanmalı, gençleri ve üyelerini bilgilendirmeli, haberlerini ve etkinliklerini duyurmalı, mesajlar yayınlamalı ve cem evlerine daha fazla gençlerin  gelmesini sağlamalıdırlar. Aksi halde, GENÇLİĞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ. Dolayısı ile, GENÇLİĞİ OLANIN GELECEĞİ OLUR. Bu nedenle, Gençler, Cem evlerinde geleceğin güvencesidir. Sahip çıkalım. Cem evlerimizi yaşatalım ve gerçek işlevini, misyonunu ve vizyonunu hayata geçirelim. Alevi Kurumları bunları yaptığı oranda görevlerini yapmış olur.
BU BİLDİRİYE KATILAN ALVEİ GENÇLİK TEMSİLCİLERİN ALEVİ KURUMLARI:
1-    GARİPDEDE DERGAHI CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
2-    CEM VAKFI MERKEZ VE YENİBOSNA CEMEVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
3-    HALKALI İSTANBUL CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
4-    SARIGAZİ CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
5-    ÜMRANİYE(IHLAMURKUYU) CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
6-    SARIYER İMAM HÜSEYİN CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
7-    BEŞİKTAŞ CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
8-    ESENLER ANADOLU CANLAR CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
9-    SİLİVRİ CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
10-AYAZAĞA CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ 
11-GAZİ OSMAN PAŞA HZ.ALİ CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
12-SEYRANTEPE CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
13-ÜNİVERSİTELİ ALEVİ GENÇLER DERNEĞİ TEMSİLCİLERİ
14-SERÇEŞME ALEVİ DERNEĞİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ
15-ARMUTLU CEM EVİ GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLERİ.